Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Dystrybucja selektywna
Polega na korzystaniu z wielu, ale nie ze wszystkich pośredników skłonnych do sprzedaży danego produktu;...

Dystrybucja wyłączna
Polega na istotnym ograniczeniu liczby pośredników, stosowana jest tam, gdzie producent chce zachować kontrolę nad...

Elementy marketingu mix
W literaturze marketing interpretuje się również jako zbiór działań związanych z koncepcją produktu, jego wyceną,...

Elementy marketingu-mix
To: Produkt – to suma, zbiór korzyści, użyteczności i przyjemności, które konsument chce nabyć, aby zaspokoić...

Elementy planu marketingowego
Plan marketingowy składa się z: 1. Streszczenia dla kierownictwa 2. Bieżącej sytuacji marketingowej (rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji...

Elementy procesu wdrażania strategii marketingowej
To: 1. Ustalenie planów operacyjnych i zadań ilościowych. 2. Przypisanie zadań jednostkom wykonawczym. 3. Określenie budżetu i pozyskanie...

Elementy promocji
To: A – reklama B – promocja sprzedaży lub uzupełniająca bądź promocja dodatkowa. C – public relatium (pablic...

Elementy wzorcowej analizy rynku
To: - Wprowadzenie – temat analizy. - Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich. - Prognoza makroekonomiczna na lata...

Etapy badań marketingowych
To: I Faza przygotowania badań 1. Analiza i określenie problemu badawczego oraz celu badań 2. Określenie...

Etapy budowy strategii promocji
Po to, by przekaz promocyjny o firmie i o jej ofercie rynkowej dotarł do klientów,...

Etapy kontroli marketingowej
To: 1. Ustalenie pożądanych wartości wskaźników marketingowych (udział w rynku, wielkość sprzedaży, marża brutto). 2. Określenie przedziałów...

Faza wzrostu (rozwoju) produktu
Cechuje się następującymi charakterystykami: a) Wolumen sprzedaży produktów jest nadal niski b) Tempo wzrostu sprzedaży jest bardzo...

Strona 7 z 30
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>