Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Profesjonalna Szkoła Tańca w Łodzi Kizomba Łódź Urban Dance Zone
uroczezwierzaki.eu
dlazwierza.eu
paginiweb.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Pośredni kanał dystrybucji
Kanały pośrednie składają się z producentów, wytwórców określonych dóbr i usług, oraz pośredników w kanale...

Podmioty rynku
To: - Gospodarstwa domowe – dysponują dochodami z pracy i kapitału, oferują swoje usługi jako siłę...

Podstawowe funkcje produktu
To: 1. funkcjonalność - głównym elementem są funkcje podstawowe produktu. Funkcje te są odzwierciedleniem relacji zachodzących...

Pojęcie marketingu
Marketing to sposób nowoczesnego, dynamicznego, prorynkowego, otwartego myślenia prokonsumenckiego, myślenia o potrzebach zmieniającego się rynku,...

Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego
Odgrywa coraz ważniejszą rolę w dzisiejszym świecie. Marketing definiowany jest jako pewien proces o charakterze...

Pojęcie opakowania
Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym...

Polityka asortymentowa
Zestaw towarów stanowiących ofertę przedsiębiorstwa handlowego jest przedmiotem polityki asortymentowej. Jej kształtowanie należy do ważniejszych...

Polityka dystrybucji
Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie...

Popyt efektywny
Jest to ta część potrzeb człowieka, która może być zaspokojona dzięki realnej sile nabywczej ludności. Cechy...

Potrzeby człowieka
Potrzeby są definiowane jako stan psychiczny człowieka odczuwany jako brak czegoś, jako niedogodność, jako dyskomfort...

Potrzeby konsumenta
To stan odczucia braku, usatysfakcjonowania.

Poziomy produktu
Wyróżnić można pięć poziomów produktu: 1. Produkt, który zapewnia podstawową korzyść, którą nabywca rzeczywiście kupuje, 2. Produkt...

Strona 20 z 30
<<<  -  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  -  >>>