Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Marketing - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Marketing usług
Obejmuje zarówno usługi konsumpcyjne (tzw. usługi dla ludności), jak i usługi nabywane przez instytucje, a...

Marketing w handlu i usługach
Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle...

Marketing w służbie zdrowia
Definiując orientację marketingową w służbie zdrowia, należy wskazać na następujące obszary działań marketingowych1: badania marketingowe...

Marketing współczesny
(dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków...

Marketing wyborczy
Stał się jednym z zasadniczych wymiarów w procesie rywalizacji politycznej, także w planowanej efektywnej i...

Marketing zagraniczny
Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego. Lepsze...

Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Ukształtowała się na gruncie gospodarki rynkowej (czyli takiej, gdzie regulatorem wszelkich procesów jest rynek)...

Marketingowy system informacji
Można określić jako sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół ludzi, urządzeń i procedur, służących gromadzeniu, przetwarzaniu,...

Marketingowy system informacyjny
Jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie,...

McCarthy - 4P sprzedawcy
• W latach 60-tych McCarthy ograniczył ilość instrumentów do 4, znanych powszechnie pod skrótem 4P: -...

Mechanizm konkurencji
Jest oparty na takim postępowaniu sprzedawców, które zmierza do: a) wyróżnienia się na tle innych sprzedawców...

Mechanizmy powstawania potrzeb aktywowanych przez reklamę
To: 1) Mechanizm autonomizacji-działanie, które zaspakaja potrzebę, staje się w pewnym momencie potrzebą -w reklamie sytuacje...

Strona 16 z 30
<<<  -  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  -  >>>