Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Marketing globalny
Jest to marketing firm, które ze względu na światowe znaczenie i renomę swoich produktów i...

Marketing globalny firmy
Jest to marketing firm, które ze względu na światowe znaczenie i renomę swoich produktów i...

Marketing mix - 5P
Marketing mix to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy (narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po...

Marketing nieruchomości
Nieruchomość to jeden z zasobów, którym może dysponować miasto. Ten zasób też może być przedmiotem...

Marketing partnerski
Istota wszystkich oddziaływań marketingowych polega na budowaniu długoterminowych związków z nabywcami, które opierają się na...

Marketing polityczny
Jest jednym z podstawowych składników systemów demokratycznych we współczesnym świecie. Po raz pierwszy został zastosowany...

Marketing skoordynowany
Oznacza: - potrzeby skoordynowania różnych instrumentów marketingowych - potrzebę skoordynowania prac działów przedsiębiorstwa

Marketing społeczny
Działanie przedsiębiorstwa jest skierowane na realizowanie potrzeb konsumenta, troszczy się o środowisko naturalne.

Marketing STP
To: 1. Segmentacja rynku (Segmenting) - podział rynku według określonego zestawu kryteriów na relatywnie jednorodne grupy...

Marketing sublokalny
(regionalny) – występuje wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania podobnej choć nie identycznej strategii marketingu mix...

Marketing terytorialny
Można uznać za pewną dziedzinę szeroko rozumianego marketingu niekomercyjnego, który wyróżnia się tym, że w...

Marketing tradycyjny
InNaczej bierny, ukształtował się przed 1945 rokiem: koncentrował uwagę na potrzebach sprzedawcy, środki prowadzące do...

Strona 15 z 30
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>