Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych
To: • wielkość firmy, • wielkość zakupów, • przeznaczenie produktu (rodzaj firmy – produkcyjna, handlowa), • sytuacja finansowa, • odległość...

Kwestionariusz
Wszelki, uprzednio przygotowany zbiór pytań, bez względu na charakter tych pytań (czy są one bardziej...

Lider cenowy
Nie musi być firmą, która ustala najwyższe ceny na rynku. Liderem jest firma która: 1. ma duży...

Linia produktu
To grupa produktów związanych ze sobą przeznaczeniem dla określonej grupy odbiorców, sprzedażą przy pomocy określonych...

Marka
To nazwa, pojęcie, znak, symbol lub kombinacja tych elementów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia...

Marka
(ang. brand) to nazwa, symbol, wzór, melodia, kompozycja kolorystyczna lub zestawienie niektórych elementów wykorzystywanych w...

Marka
American Marketing Association definiuje markę w następujący sposób: Marka to nazwa, termin, symbol lub ich...

Marka indywidualna rodzinna i kombinowana
MARKA INDYWIDUALNA Polega na wyróżnieniu oddzielnymi znakami poszczególnych rodzajów produktów. MARKA RODZINNA Polega na znakowaniu...

Marketing - Lazo i Corbin
Określili marketing jako działalność mającą na celu wykrycie i wzbudzenie u konsumenta potrzeby nabycia produktu...

Marketing – ujęcie klasyczne
Oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki...

Marketing dóbr i usług
Osoby zajmujące się marketingiem dóbr i usług przemysłowych obsługują największy rynek – wartość transakcji na...

Marketing dóbr konsumpcyjnych
Jest zorientowany na końcowe ogniwo procesu reprodukcji tzn. gospodarstwo domowe i indywidualnego konsumenta lub użytkownika...

Strona 14 z 30
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>