Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Koncepcja 4C
Marketing mix (4P) jest widziane oczami sprzedawcy dlatego odpowiednik w oczach konsumenta to 4C. - produkt -...

Koncepcja kanałów rynku
Obejmuje strukturę i kształt kanałów rynku - wewnętrzne związki zachodzące między szczeblami i ogniwami tworzącymi...

Koncepcja marketingowa
Opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i...

Koncepcja pięciu S
To: Synergy – synergia objawiająca się wspólnym wysiłkiem grupy, dającym w efekcie wiele informacji. Snowballing – efekt...

Koncepcje 4P 4C 7P
Podstawowe koncepcje: 4P (marketing MIX): - Produkt, - Cena, - Dystrybucja, - Promocja. 4C (nowoczesna koncepcja marketingu): -...

Konflikty w kanale marketingowym
W kanale marketingowym powinna zachodzić bardzo ścisła współpraca, lecz w jej trakcie mogą powstawać konflikty,...

Konkurencja
Jest to proces przy pomocy, którego uczestnicy rynku dążą do realizacji swoich interesów, próbując przedstawić...

Korzyści posiadania marki
Korzyści dla producenta wynikającymi z posiadania silnej marki: - Dzięki wyższemu udziałowi w rynku silna marka...

Korzyści z wdrożenia CRM
Dzielimy na: - Korzyści mierzalne odnoszą się do pozytywnych zmian wartości wskaźników sprzedaży, zysków ze sprzedaży,...

Korzyści z zastosowania marketingu
To m.in.: 1. Pozwala poznać popyt i podaż 2. Aktywizuje sprzedaż 3. Przyczynia się do integracji z wszystkimi...

Kryteria klasyfikacji rynków
Podział rynku wg wybranych kryteriów: 1. Według kryterium rodzajowego – rynek dóbr i usług (np. rynek...

Kryteria oceny obsługi klientów
To m.in.: - Skuteczność funkcjonowania systemu dystrybucji przedsiębiorstwa. - Długość cyklu realizacji zamówień i wywiązywanie się z...

Strona 13 z 30
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>