Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Just in time (JiT)
„dokładnie na czas”, oznacza to taką organizację procesów wytwarzania, w której w fazie projektowania należy...

Kampania reklamowa banku
Prosty projekt kampanii reklamowej banku: O względy i pieniądze klientów zabiega...

Kanał dystrybucji
To sposób połączeń i kolejności w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące, przez które przepływa...

Kanały dystrybucji
Można podzielić stosując różne kryteria: - Ze względu na liczbę ogniw pośredniczących można mówić o kanałach...

Kanały dystrybucji (rynku)
Określić można jako funkcjonalne, organizacyjne, ekonomiczne i instytucjonalne rozwiązanie i sposób kierowania ruchem produktów od...

Kanały w procesie dystrybucji
W procesie dystrybucji muszą istnieć określone kanały dystrybucji, czyli kanały marketingowe, przez które przepływają dobra...

Klasyfikacja asortymentów
Ze względu na sposób przygotowania dóbr do sprzedaży oraz miejsce ich występowania rozróżnia się: -...

Klasyfikacja badań marketingowych
ze względu na czas trwania badania Badania ciągłe są prowadzone na danej (lub podobnej) próbce przez...

Klasyfikacja badań marketingowych 2
ze względu na rodzaj poszukiwanych informacji Badania ilościowe służą do tworzenia statystyk, polegają na używaniu technik...

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych
Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: 'w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do...

Kombinowana strategia dystrybucji
Zawiera ona elementy dystrybucji PULL jak i PUSH. W praktyce handlowej jest chyba najczęściej stosowaną...

Komunikacja niewerbalna
To: a) Gestykulacja – ruchy rąk, dłoni palców, nóg, głowy, stóp, korpusu ciała b) Mimika – wyraz...

Strona 12 z 30
<<<  -  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  -  >>>