Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Istota cyklu życia produktu
Fazy cyklu życia produktu wskazują na stopniową zmianę relacji pomiędzy jego własnościami a potrzebami konsumentów....

Istota kanałów dystrybucji
Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji. Większość kanałów...

Istota koncepcji marketingowej
Jest nastepująca: - Chociaż pojęcie „sprzedaż” i „marketing” pojawiają się koło siebie, a często nawet wymiennie...

Istota marketingowowej strategii
Istota marketingu sprowadza się do: a) podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom...

Istota marketingu
Marketing jest zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. Zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Marketing, jako dyscyplina naukowa i jako dziedzina...

Istota marketingu mix
Twórcą pojęcia marketing mix jest Neil H. Borden – profesor Uniwersytetu Harvarda, który porównał marketing...

Istota strategii marketingowej
sprowadza się do tworzenia odpowiedniej kompozycji poszczególnych elementów i wiązania ich w pewną całość, w...

Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler
Z pośredniego eksportu/importu korzystają przede wszystkim mniejsi producenci, dla których decydujące znaczenie mają trudności związane...

Jakość
Suma cech wytworu, działań do niego prowadzących, funkcji czy rozwiązań organizacyjnych. Pojęcie jakości wiąże się...

Jakość opakowań
Jakość to ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i...

Jakość opakowań w logistyce i marketingu
Jakość – ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i...

Jakość towaru
To zespół cech towaru decydujących o jego atrakcyjności dla konsumenta, zapewniających zaspokojenie potrzeb konsumentów, a...

Strona 11 z 30
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>