Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Marketing

Grupy działań cyklu marketingowego
Na marketing składają się grupy działań, które w terminologii fachowej zwane są cyklem marketingowym: - analiza...

Gusty konsumenta
Wyrażają jako szczególne upodobania i zamiłowania konsumenta determinujące wybór produktu.

Hipermarkety
Wielkie jednostki detaliczne o niskich kosztach i ograniczonym zakresie usług oferowanych klientom. Zaspokajają szerszy zakres...

Identyfikacja celów firm konkurencyjnych
Cele konkurentów zależą od bardzo wielu czynników (wielkości, historii, aktualnej sytuacji finansowej), dlatego trzeba umieć...

Identyfikacja konkurencji przedsiębiorstwa
W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji: - w ramach marki: to...

Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa
W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji: - w ramach marki: to...

Identyfikacja strategii konkurentów
Dla przedsiębiorstwa najbliższymi konkurentami są te firmy, które dążą do opanowania tego samego rynku i...

Informacja marketingowa
Informacją marketingową nazywamy wszelką informację wykorzystywaną w procesie marketingowego zarządzania firmą, przynoszącą wiedzę, która pozwala...

Informacje na opakowaniach jednostkowych
To: 1.znaki zasadnicze: umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy nazwa wyrobu – np. cukier znak firmowy – np. nazwa...

Instrumenty konkurencji
W procesie przezwyciężania (dopiero wymienionych ograniczeń) mogą być wykorzystywane przez sprzedawców następujące podstawowe rodzaje instrumentów...

Instrumenty polityki promocji w marketingu
W ramach marketingu wyróżnia się najczęściej cztery podstawowe zespoły instrumentów polityki promocji kierującej się przy...

Intencja
To decyzja uzyskania określonego usatysfakcjonowania w danych warunkach miejsca i czasu. Konsument zgłaszając intencje zakupu...

Strona 10 z 30
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>