Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Makroekonomia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Makroekonomia

Popyt na pieniądz
Teorie popytu na pieniądz: - Klasyczna teoria ilościowa - Teoria preferencji płynności - Transakcyjna koncepcja popytu Klasyczna teoria ilościowa 1....

Produkcja faktyczna
To produkcja rzeczywiście wytwarzana w gospodarce. W gospodarce rynkowej, w której produkty wytwarzają przedsiębiorstwa nastawione...

Produkcja potencjalna
Produkcja, którą można by wytworzyć w gospodarce, gdyby racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji, tj. zasoby...

Przyczyny cyklów koniunkturalnych
Wyróżniamy 2 grupy przyczyn: a) Przyczyny egzogeniczne czyli zewnętrzne: Teorie egzogeniczne głoszą, że przyczyny cyklów koniunkturalnych są...

Przyczyny inflacji
Podstawowe to: - inflacja ciągniona przez popyt; - inflacja pchana przez koszty; - nadmierna podaż pieniądza. - polityka pieniężna...

Rodzaje bezrobocia
To: 1. Bezrobocie frykcyjne (przejściowe), 2. Bezrobocie strukturalne, 3. Bezrobocie globalne, 4. Bezrobocie przymusowe, 5. Bezrobocie dobrowolne, 6. Bezrobocie cykliczne, 7. Bezrobocie...

Rodzaje inforacji
Możemy wyróżnić następujące rodzaje inflacji: - pełzająca (do 5 %); - krocząca ( powyżej 5 % do...

Rodzaje wahań w gospodarce
Wtróżniamy: Trend – przejaw długookresowej zmiany w górę lub w dół jakieś zmiennej ekonomicznej np. PNB....

Rola banku centralnego
To: - podmiot polityki gospodarczej – określa i realizuje politykę pieniężną w tym walutową oraz kształtuje...

Równowaga na rynku towarów
Oznacza sytuacje, w której nabywcy chcą kupić dokładnie taką ilość towarów, jaką się w gospodarce...

Szkoła klasyczna
Szkoła klasyczna to szkoła myślenia ekonomicznego, posługującego się teorią makroekonomiczną, zakładającą, że gospodarka w długim...

Szkoła podażowa
Ekonomia podaży jest teorią makroekonomiczną podkreślającą większe znaczenie zarządzania podażą oraz znaczenia bodźców do pracy,...

Strona 6 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>