Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Makroekonomia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Makroekonomia

Monetaryści
Głównym twórcą teorii pieniądza jest amerykański ekonomista M. Friedman, zdobywca nagrody Nobla w 1976 r....

Monetaryzm
Zakłada: - w dłuższym czasie popyt na pieniądz wykazuje stałą relację w stosunku do zmian nominalnego...

Niezależność banku centralnego
Przesłanki niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP): - fiducjarny charakter współczesnego pieniądza - niezależny bank centralny jest...

Pieniądz
Jest powszechnym ekwiwalentem, który bez względu na postać fizyczną, czyli materialną pełni określone funkcje społeczne....

PKB
Produkt krajowy brutto to suma wartości wszystkich produktów i usług finalnych wytworzonych w danym kraju,...

PKB i PNB - wzory
W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji: PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach...

PNB
Produkt narodowy brutto jest miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca...

PNB (Produkt Narodowy Brutto)
Jest miarą bieżącej pieniężnej wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danej gospodarce w...

PNN
Produkt narodowy netto jest miarą ilości pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na wydatki na dobra i...

Polityka pieniężna
Polityka pieniężna polega przede wszystkim na kształtowaniu podaży pieniądza w gospodarce. Jeżeli nie występują...

Polityka fiskalna
Polega na wykorzystaniu środków budżetowych do realizacji określonych celów polityki społeczno-ekonomicznej w ty również stabilizacji...

Polityka monetarna
Jest to część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania...

Strona 5 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>