Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Makroekonomia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Makroekonomia

Inflacja
To: - wzrost poziomu cen krajowych towarów i usług; - występowanie nadwyżek popytu do podaży towarów; - wzrost...

Keynes
J.M. Keynes zbudował nową teorię makroekonomiczną opartą na fundamentalnym twierdzeniu, że podaż produkcji (poziom wytwarzanego...

Koncepcja celów polityki pieniężnej
Wyróżniamy: 1. koncepcja Keynesowska 2. koncepcja monetarystyczna 3. koncepcja stabilności zewnętrznej 4. koncepcja celów inflacyjnych KONCEPCJA KEYNESOWSKA - Cel finalny:...

Koniunktura makroekonomiczna
Jest to opis makroekonomicznego stanu gospodarki. Do tych opisów służą wskaźniki: poziomu PKB, inflacji, bezrobocia, inwestycji. PKB...

Krzywa agregatowego popytu
Ukazuje zależność agregatowego popytu od ogólnego poziomu cen towarów (zakładamy, że pozostałe czynniki determinujące agregatowy...

Krzywa Laffera
Polityka podatkowa w wielu krajach wskazuje, że zależność między stopą opodatkowania dochodów a wielkością wpływów...

Makroekonomia
Zajmuje się gospodarką jako całością i badaniem zjawisk jakie dotyczą całej gospodarki. Nazwa makroekonomia pojawiła...

Makroekonomia
Jest nauką, która zajmuje się współzależnościami w gospodarce jako całości. Podstawowym zjawiskiem, które bada ekonomia,...

Metody liczenia produktu narodowego brutto
PNB może być liczony trzema sposobami: • metodą wydatkową, • metodą produktową, • metodą dochodową. W ramach pierwszej...

Mikrootoczenie
Obejmuje: - kanały dystrybucji, za pomocą których przedsiębiorstwo pozyskuje środki produkcji i gotowe wyroby i...

Model akceleratora
(znany w języku polskim także pod nazwą: zasada przyspieszenia) zakłada, że przedsiębiorstwa oceniają przyszłą wielkość...

Model mnożnika akceleratora
Opisuje skutki i przyczyny zmian wydatków inwestycyjnych. Skutki są oczywiste. W najprostszej wersji modelu keynesowskiego...

Strona 4 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>