Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Makroekonomia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Makroekonomia

Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa
Tendencja rozwojowa (trend) produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu...

Dług państwa
Może być: • Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania...

Deflacja
Jest to zjawisko przeciwstawne inflacji, polegające na obniżeniu się ogólnego poziomu cen dóbr i usług,...

Dobra strefy niekomercyjnej
Do dóbr sfery niekomercyjnej należą dobra wolne i publiczne. Dobra wolne występują w ilości...

Eksport netto
Jest różnicą między eksportem a importem.

Fazy cyklu gospodarczego
Cykle gospodarcze obejmują cztery fazy: 1. recesje 2. dno 3. ożywienie 4. szczyt Recesja jest przejawem spadku ogólnej działalności gospodarczej...

Fazy cyklu gospodarczego
Periodycznie powtarzające się wahania istotnych składników życia gospodarczego nazywamy cyklem koniunkturalnym1 - przejawia się okresowymi...

Funkcje banku centralnego
To: - emisyjna - kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej - zarządzanie rezerwami dewizowymi - określanie form i zasad rozliczeń...

Funkcje budżetu państwa
To: 1. funkcja fiskalna-dochodotwórcza, 2. funkcja redystrybucyjna zwana wyrównawczą, 3. funkcja alokacyjna, 4. funkcja stabilizacyjna Funkcja fiskalna- dochodotwórcza związana jest...

Funkcje pieniądza
To: 1. Funkcja miernika wartości 2. Funkcja pośrednika albo środka wymiany 3. Funkcja środka przechowywania wartości (funkcja środka...

Funkcje pieniądza
To: - Miernik wartości: jako powszechny ekwiwalent pieniądz pozwala na wyrażenie w jednostkach monetarnych wartości towarów...

Gospodarka rynkowa
Najważniejsze założenia gospodarki rynkowej: - model dotyczy gospodarki rynkowej w warunkach kapitalizmu tzn w warunkach takiego...

Strona 3 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>