Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Makroekonomia - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


grudniowy.edu.pl
forhen.edu.pl
jogle.edu.pl
Reliable legal moneylender directory see this cash loan

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Makroekonomia

Bezrobocie naturalne
Kiedy rynek pracy znajduje się w stanie trwałej równowagi długookresowej to gospodarka znajduje się w...

Bezrobocie sezonowe
Występuje niemal we wszystkich krajach, jest bowiem efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku,...

Bezrobocie strukturalne
Wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Może...

Bezrobocie technologiczne
Wynika z postępu technicznego mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się...

Bezrobocie utajone
Sytuacja, gdy zbyt duża liczba zatrudnionych w stosunku do potrzeb gospodarki (duże bezrobocie utajone występowało...

Bezrobocie z wyboru
Pojawia się w niektórych krajach, gdzie wysokość zasiłków przyznawanych bezrobotnym jest na tyle wysoka, aby...

Budżet państwa
To podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa w ramach systemów finansowych publicznych. Przyjmuje...

Cykl Juglara
Inaczej cykl klasyczny lub główny. Mianem tym określa się wahania działalności gospodarczej pojawiające się od...

Cykl Kitchina
Tak zwany cykl mniejszy trwał około 3,5 roku i zaobserwowany został dostatecznie wyraźnie tylko w...

Cykl Kondratiewa
Inaczej cykl drugi. Został zaobserwowany w wieku XVIII w gospodarkach krajów rozwiniętych ekonomicznie. Czas trwania...

Cykl koniunkturalny
Okresowy wzrost i spadek ożywienia gospodarczego. Cykl wzrostu pewne tempo wzrostu i odchylenia w pewnym...

Cykl koniunkturalny - podział
Ze względu na długość trwania: - cykle małe (tzw. cykle Kitchina), o okresie 4-5 lat, związane...

Strona 2 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>