Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Jeńcy ASIR IV - 20.05.2018 godz 8.30
źródło
czworonog.eu
zoorafik.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Logistyka Mix
To proces działań synchronizujących i harmonizujących ze sobą poszczególne czynności logistyczne. Zintegrowany system podstawowych funkcji...

Logistyka produkcji
Obejmuje przepływ surowców, materiałów i półproduktów z magazynu zaopatrzeniowego poprzez kolejne ogniwa procesu produkcyjnego aż...

Logistyka utylizacji
Obejmuje przepływ dóbr fizycznych takich jak towary uszkodzone, odpady produkcyjne itp. z rynku zbytu z...

Logistyka w dystrybucji
Dziedzina wiedzy zajmująca się całokształtem czynności potrzebnych do przemieszczania materiałów i surowców oraz towarów od...

Logistyka zaopatrzenia
Obejmuje przepływ dóbr fizycznych z rynku zaopatrzenia do magazynu zaopatrzeniowego przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do produkcji...

Macierz logistyczna
Każdej sferze logistyki gospodarczej towarzyszą procesy logistyczne, charakteryzuje je w jedną stronę przepływy materiałów, w...

Magazynowanie
To zespół czynności związanych z: - Przyjmowaniem, - Przemieszczaniem, Składowaniem, - Ochroną, - Kontrolą, - Kompletacją, - Ewidencją, - Wydawaniem.

Metoda kanban
Jest prostym systemem zależnym od kart i palet (kontenerów, pojemników itp.), które to są używane...

Metoda wielkiego koła
Jedną z metod wyboru najkorzystniejszego układu dróg transportowych, łączącego punkty składowaniu zapasów jako punktów modalnych...

Misja logistyczna
To koncepcja bazująca na identyfikacji grup nabywców i części rynku, które będą obsługiwane przez serwis...

Moduł magazynowy
To jednostka składowania (paleta) oraz moduł transportu (wózek widłowy, układnica międzyregałowa). Powierzchnia modułu: S =...

Nośniki informacji wykorzystywane w AI towarów
W sprawnym przepływie informacji w gospodarce odgrywa automatyczna identyfikacja. W ostatnich kilkudziesięciu latach używano jako...

Strona 8 z 14
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>