Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


traszka.eu
zoolu.eu
zwierzakolandia.eu
dlazwierzat.eu
www.niewielkiazyl.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Koszty opakowań w stosunku do wartości towaru
Wg Jansena koszty opakowań w stosunku do wartości pakowanych produktów wynoszą: - Tekstylia – 1% - Papier...

Koszty procesów informacyjnych
Podział kosztów: 1. Przekrój fazowy - Koszty procesów informacyjnych sfery zaopatrzenia - Koszty procesów informacyjnych sfery produkcji - Koszty...

Koszty tworzenia zapasów
Obejmują wszystkie wydatki związane z opracowaniem jednego zamówienia, złożeniem go u dostawcy i dostawą zamówionego...

Koszty zapasów - podział
Wyróżniamy podział na: 1. Koszty tworzenia zapasów: a. koszty fizycznego tworzenia zapasów - koszty dostawy - koszty zamówienia - koszty...

Kryteria oceny obsługi klientów
To m.in.: - Skuteczność funkcjonowania systemu dystrybucji przedsiębiorstwa. - Długość cyklu realizacji zamówień i wywiązywanie się z...

Kryteria podziału kosztów logistyki
Wyróżniamy podział: 1. według podstawowych kompleksów logistyki: - koszty przepływu fizycznego - kosztów zapasów - koszty procesów informacyjnych 2. według...

Logistics Information System
podobnie jak procesy logistyczne zmierzają do kompleksowego zarządzania procesami przepływu w postaci zintegrowanego łańcucha dostaw,...

Logistyczna koncepcja zarządzania
Jej istoty nie stanowią poszczególne czynności logistyczne, lecz zorientowane na zarządzanie, zintegrowane kształtowanie wszystkich procesów...

Logistyka
To logicznie skonstruowana dla mikro- i makroskali wyposażonej w niezbędne kanały przepływu informacji. Użytkowy system...

Logistyka a marketing
Logistyka stanowi potencjał i instrument strategiczny marketingu, który wspomaga w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty...

Logistyka dystrybucji
Obejmuje przepływ wyrobów gotowych z magazynu zbytu bezpośrednio lub przez pośredników do ostatecznego nabywcy.

Logistyka marketingowa
To zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów; funkcja ta obejmuje różnorodne, współzależne komponenty...

Strona 7 z 14
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>