Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


czworonog.eu
fanzool.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Kombinowana strategia dystrybucji
Zawiera ona elementy dystrybucji PULL jak i PUSH. W praktyce handlowej jest chyba najczęściej stosowaną...

Koncentracja
Koncentracją nazywamy nierównomierny rozdział ogólnej sumy wartości cechy pomiędzy poszczególne jednostki zbiorowości; np. koncentracja wielkości...

Koncepcja 7W
7 W działań logistycznych: - właściwy produkt - właściwa ilość - właściwa jakość - właściwy czas - właściwe miejsce - właściwa...

Koncepcja kanałów rynku
Obejmuje strukturę i kształt kanałów rynku - wewnętrzne związki zachodzące między szczeblami i ogniwami tworzącymi...

Koncepcja kosztów globalnych
Jest nierozerwalnie związana z koncepcją współzależności kosztów i postuluje potrzebą całościowego rozpatrywania kosztów różnych działań...

Koncepcja logistyki
To zintegrowany system zarządzania strukturą fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań w skali przedsiębiorstwa...

Konflikty w kanale marketingowym
W kanale marketingowym powinna zachodzić bardzo ścisła współpraca, lecz w jej trakcie mogą powstawać konflikty,...

Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych
To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie...

Koszty logistyczne
Należy traktować jako wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe...

Koszty logistyczne a wartość produktu
Czynności podnoszące wartość to: - Produkcja i jej racjonalizacja, - Reklama. Czynności podnoszące koszty: - Produkcja, - Magazynowanie, - Transport. Istotą logistyki...

Koszty logistyki
wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne...

Koszty magazynowania i obsługi zapasów
Wyróżniamy koszty: 1. zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych 2. zużycie energii i paliw 3. naprawy i remonty budynków...

Strona 6 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>