Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


fast money lenders

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Funkcje dystrybucji
Są to zadania związane z kształtowaniem obrotu pomiędzy jednostkami gospodarczymi i ostatecznymi nabywcami towarów. Występują...

Funkcje kanałów dystrybucji
To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie...

Funkcje logistyczne opakowań
To przede wszystkim funkcje: - Ochronne, - Magazynowe, - Transportowe, - Manipulacyjne, - Informacyjne, - Recyclingowe, - Kasacyjne.

Funkcje opakowań
Przepływ fizyczny produktów w gospodarce jest często warunkowany zastosowaniem odpowiednich opakowań. Wymienia się między innymi...

Główne zadanie logistyki w przedsiębiorstwie
To maksymalizacja zysków. Osiąga ten cel przez stosowanie odpowiedniej strategii zarządzania prod. Powinna ona pozwolić...

Informacje na opakowaniach
To: 1.znaki zasadnicze: umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy nazwa wyrobu – np. cukier znak firmowy – np. nazwa...

Informacje na opakowaniu
Podstawowe cele realizowane przy pomocy informacji na opakowaniu: • identyfikacja produktu i producenta • informacja o jakości...

Infrastruktura procesów logistycznych
Składa się z: - środki transportu i manipulacji, służące do przemieszczania produktów między przedsiębiorstwami, a także...

Istota kanałów dystrybucji
Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji. Większość kanałów...

Istota logistyki
Istotą logistyki – jest kompleksowa integracja zarządzania przepływami materiałów, informacji, uporządkowanie tych przepływów przynosi wymierne...

Jakość opakowań w logistyce i marketingu
Jakość – ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i...

JIT - dokładnie na czas
Oznacza to taką organizację procesów wytwarzania, w której w fazie projektowania należy przewidzieć potrzeby w...

Strona 4 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>