Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Profesjonalna Szkoła Tańca w Łodzi Salsa Łódź Urban Dance Zone
php aukcje aukcje
visit source site
www.brygadarr.pun.pl
www.pfserver.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Czynności logistyczne
To: - obsługa klienta - prognozowanie popytu - przepływ informacji - kontrola zapasów - czynności manipulacyjne - realizowanie zamówień - usługi...

Definicja logistyki
Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do...

Definicja opakowania
Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i...

Definicje z zakresu zapasów
Średni zapas magazynowy - gromadzenie zapasu dla wyrównania zakupów i zużycia. Zapas bezpieczeństwa - liczba jednostek...

Dystrybucja
zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych...

Dystrybucja fizyczna
odnosi się jedynie do materialnej (fizycznej) strony dystrybucji rozumianej jako faza wymiany towarowej (zbyt, sprzedaż...

Dystrybucja intensywna
Polega na umieszczaniu towarów we wszystkich możliwych punktach sprzedaży; jest stosowana dla towarów ogólnego i...

Dystrybucja jako element marketingu mix
Wstępne informacje o dystrybucji: - Kanały dystrybucji – znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w określonym...

Dystrybucja selektywna
Polega na korzystaniu z wielu, ale nie ze wszystkich pośredników skłonnych do sprzedaży danego produktu;...

Dystrybucja wyłączna
Polega na istotnym ograniczeniu liczby pośredników, stosowana jest tam, gdzie producent chce zachować kontrolę nad...

Efekt synergiczny
Systemowe kształtowanie i regulowanie procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji...

Efekt synergiczny kosztów
To różnica pomiędzy poziomem kosztów uzyskanych w wyniku podejścia systemowego do racjonalizacji kosztów a...

Strona 2 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>