Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


zwierzatka.eu
sznaucerki.eu
zwierzakolandia.eu
zwierzatko.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Logistyka

Polityka dystrybucji
Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie...

Powody utrzymywania zapasów
To: • Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia, sprzedaży). • Neutralizowanie wahań losowych...

Proces transportowy
W obrębie procesu transportowego można wyróżnić trzy grupy czynności: 1. załadunek, 2. przewóz 3. wyładunek Proces transportowy można...

Procesy logistyczne
Do podstawowych składników procesów logistycznych należy zaliczyć: - procesy przepływu dóbr rzeczowych, - procesy informacyjno-decyzyjne, - zapasy, - infrastrukturę...

Promocyjne funkcje opakowań
Opakowanie pełni szereg funkcji w promocji produktu: - oferty oszczędnościowe: np. obniżka ceny – informacja na...

Przewozy multimodalne (intermodalne)
Są to przewozy towarów realizowane za pomocą co najmniej dwóch gałęzi transportu na podstawie jednej...

Przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych
Wynikają ze zmian zachodzących w gospodarce rynkowej: 1. nasilenie konkurencji i poszukiwanie nowych źródeł uzyskania przewagi...

Przyczyny utrzymywania zapasów
To: 1. Zapewnienie dostępności dóbr w momencie występowania popytu, 2. Neutralizowanie zmian popytu i produkcji, a także...

Rodzaje tworzyw sztucznych – opakowaniowych
To: - PE – polietylen, - PE-LD – polietylen niskociśnieniowy, - PE-HD – polietylen wysokociśnieniowy, - PP – polistyren, -...

Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie
Wyróżniamy: 1. zapasy bieżące – zużywane na bieżąco do produkcji. 2. zapasy cykliczne – te, na które...

Segmentacja rynku w ujęciu logistycznym
Ma dla logistyki 2 różne, lecz ściśle powiązane znaczenia. W pierwszym znaczeniu chodzi o logistyczną...

Składniki procesów informacyjnych logistyki
Podstawowe składniki procesów informacyjnych logistyki stanowią: - systemy kodowania i identyfikacji produktów oraz surowców, materiałów, wyrobów...

Strona 10 z 14
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>