Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Kredyty

Kredyty lombardowe
Jest to kredyt udzielany pod zastaw papierów wartościowych, towarów i przedmiotów wartościowych. Cechą charakterystyczną jest...

Kredyty obrotowe
To kredyty przeznaczone na bieżące potrzeby związane z prowadzona działalnością gospodarczą np. zakup towarów czy...

Kryteria klasyfikacji kredytów
To: - przedmiot kredytu, - okresu kredytowania, - podmiot finansowania, - forma kredytu, - sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, - waluta kredytu.

Linia kredytowa
To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy. Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny,...

Rodzaje hipotek
Banki mogą żądać ustanowienia hipoteki: – zwykłej - zastosowanej do już udzielonych kredytów, wniosek o...

Rodzaje kredytów
Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są: 1. okres kredytowania, 2. formy...

Ryzyko kredytowe
To ryzyko nieodzyskania przez bank części lub całości kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki. Bank...

Umowa kredytowa
Przez zawarcie umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w...

Umowa kredytu
Poprzez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie...

Złe kredyty
Za 'złe kredyty' uważa się głównie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek...

Zabezpieczenia osobiste kredytów
Wyróżnia się: 1) weksel własny in blanco, 2) poręczenie wekslowe, 3) poręczenia według prawa cywilnego, 4) gwarancję bankową, 5) przelew...

Zabezpieczenia rzeczowe kredytów
Wyróżnia się: 1) zastaw ogólny, 2) bankowy zastaw rejestrowy, 3) zastaw na prawach, 4) przewłaszczenie na zabezpieczenie, 5) kaucję, 6) blokadę...

Strona 3 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>