Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.dodatki-krawieckie.biz.pl
www.csctuchola.pun.pl
fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie, obrazy, fotki. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. krajobraz aukcje fotograficzne.

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Historia myśli ekonomicznej

Ilościowa teoria pieniądza
Głosi, że pieniądza powinno być tyle, ile wartościowo wyrobów jest na rynku. Większa ilość pieniądza...

James Stuart
Był Szkotem. Krytykował merkantylizm. Głosił, że należy ograniczyć wydatki na armię. Żyje i działa w...

Joasiah Tucker
Ekonomista, miłośnik techniki, pacyfista (przeciwnik wojny). Jego zamiłowanie do techniki zaczęło się uzbrojenia. Potem zainteresował...

Kameralizm
W XVII w. w krajach Europy środkowowschodniej realizowano odmianę polityki merkantylistycznej zwaną kameralizmem. Kameralizm skupił...

Ksenofont
Pierwszy, który napisał i wydał dzieło zajmujące się ekonomią - „Księga o gospodarstwie”. Napisał w...

Ksenofont
Uczeń Sofoklesa, wybitny dowódca wojskowy, działacz polityczny(430-355 p.n.e.). Problematyka ekonomiczna w antycznej Grecji była podporządkowana sprawom...

Liberalizacja rynku
Zakłada odejście od silnej roli państwa, które ma tylko zapewniać bezpieczeństwo, a gospodarka da sobie...

Merkantylizm
(XVI –XVII w. z włoskiego mercante - kupiec bogacący się na handlu, handlowiec). Ojczyzną jego...

Niewidzialna ręka rynku
Popyt, podaż i cena tworzą spójny mechanizm nazywany mechanizmem rynkowym, a Adam Smith nazwał oddziaływanie...

Nominalizm
Teoria mówiąca, że pieniądz odzwierciedla wartość towaru, ale sam jako takiej wartości nie posiada. Jego...

Okresy merkantylizmu
Merkantylizm dzieli się na 2 okresy: • Wczesny – pierwsze podboje i przywożenie pieniędzy w postaci...

Pitagoras
Matematyk, fizyk, zajmował się też podstawami ekonomii. Twierdził, że niewolnicy są złymi pracownikami, gdyż nie...

Strona 2 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>