Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Fundusze inwestycyjne - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


motorowcy.edu.pl
webpols.edu.pl
abosa.edu.pl
php aukcje aukcje
język hiszpański

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Fundusze inwestycyjne

Fundusze zrównoważone
Są przykładem funduszy łączących w sobie cechy pozostałych, czyli akcji, rynku pieniężnego i obligacji, gdyż...

Inwestycyjne fundusze indeksowe
Tradycyjny fundusz akcyjny jest aktywnie zarządzany, a akcje są kupowane i sprzedawane przez zarządzających po...

Jak wybierać fundusze inwestycyjne
Przed wyborem konkretnego typu funduszu musimy sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: 1) jaki poziom zysku...

Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych
Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną...

Podział funduszy inwestycyjnych
Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne wyróżniamy: • Fundusze wzrostu Inwestują przede...

Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego
Podmiot odpowiedzialny za utworzenie funduszu, reprezentowanie go wobec osób trzecich oraz zarządzanie nim czyli wykonywaniem...

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
To przede wszystkim: - Dywersyfikacja portfela - Profesjonalna kadra - Płynność: dostęp do środków - Efekt skali: Niższe koszty...

Strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>