Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.opieka-medyczna.info.pl
www.paranienormalne.pun.pl
www.evilofkillers.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse publiczne

Wydatki JST
Nazywamy środki publiczne przekazywane z budżetu na realizację zadań. Do wydatków nie zaliczamy środków wypłacanych...

Wykonywanie budżetu JST
Przez wykonywanie budżetu jst rozumie się: - opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu, - gromadzenie dochodów i dokonywanie...

Zadania gminy
W szczególności obejmują: 1. ład przestrzenny, gospodarkę terenową, i ochronę środowiska, 2. drogi gminne, ulice, mosty, place,...

Zasady budżetowe
To postulaty, które mają zapewnić najbardziej prawidłowe tworzenie budżetu oraz działanie gospodarki budżetowej. Najistotniejsze zasady dotyczące...

Zasady polityki budżetowej
To: - zasada budżetowania – polega na włączeniu danej jednostki państwowej do właściwego budżetu pełnymi kwotami,...

Strona 5 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>