Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach
www.polandspeedteam.pun.pl
ogrzewanie elektryczne podłogowe

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse publiczne

Pojęcie budżetu państwa
Budżet państwa jest to plan finansowy przewidywany na przyszły rok, zawiera dochody i wydatki rozumiane...

Powiat
Przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców powiatu oraz...

Rodzaje budżetów JST
Wyróżniamy budżet: 1. planistyczny 2. budżet kasowy 3. operacyjny (bieżący) i kapitałowy 4. memoriałowy 5. dochodów 6. wydatków 7. globalny

Rodzaje deficytu budżetowego
Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje deficytu budżetowego: - deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami...

Rodzaje deficytu budżetowego
Wyróżnia się najczęściej: - deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym...

Równowaga budżetowa
To stan, w którym wydatki budżetu państwa (także budżetów organów samorządowych) są w całości pokryte...

Samorząd terytorialny
Traktuje się jako zdecentralizowaną formę wykonywania administracji publicznej przez kooperacje publiczno-prawne zrzeszające społeczność lokalną bądź...

Sposoby finansowania deficytu budżetowego
Wśród sposobów finansowania deficytu wymienia się najczęściej: - Emitowanie skarbowych papierów wartościowych ( bonów i obligacji...

Uchwała budżetowa
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach...

Uchwalenie budżetu JST
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu...

Województwo
Przez województwo lub samorząd województwa należy rozumieć regionalną wspólnotę samorządową tworzoną z mocy prawa przez...

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na: a) zadania własne, b) zadania własne...

Strona 4 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>