Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


personal money lenders
visit source site
www.opieka-medyczna.info.pl
www.narutozkonoha-gakure.pun.pl
Zobacz gotowe biznes plany Tylko trafne linki

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse publiczne

Funkcja demokratyczna
Funkcja demokratyczna lub autokratyczna budżetu zależy od sposobu, w jaki tworzony jest budżet jednostki samorządu...

Funkcja integracyjna
Jest konsekwencją funkcji demokratycznej budżetu. Polega na integracji zespołu wokół realizacji zadań finansowanych z budżetu,...

Funkcja optymalizacji
Funkcja optymalizacji lub marnotrawstwa mówi, że budżet może sprzyjać optymalizacji działalności jednostki samorządowej, ale też...

Funkcja promocyjna
Funkcja promocyjna budżetu zależy od relacji danej jednostki samorządu terytorialnego z otoczeniem. Dobrze skonstruowany i...

Funkcja zarządzania
Jest nadrzędną funkcją budżetu, ponieważ w warunkach gospodarki pieniężnej wszystkie dziedziny działalności podmiotu muszą znaleźć...

Funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Budżet jednostek samorządu terytorialnego może pełnić następujące funkcje: 1. zarządzania, 2. optymalizacji lub marnotrawstwa, 3. promocyjną, 4. demokratyczną lub...

Funkcje budżetu JST
Budżet jako narzędzie zarządzania działalnością jednostki samorządu terytorialnego spełnia określone funkcje: 1. zarządzania 2. optymalizacji 3. promocyjną 4. demokratyczną 5....

Funkcje finansów publicznych
To: 1. Funkcja alokacyjna (fiskalna) istota tej funkcji sprowadza się do tego, że finanse publiczne są...

Gmina
Przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców gminy oraz odpowiednie...

Nadwyżka budżetu
To dodatnia różnica między dochodami, a wydatkami budżetu. Wystąpienie nadwyżki oznacza, że część dochodów budżetowych...

Opracowanie projektu budżetu JST
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Bez...

Plan Balcerowicza
Minister Finansów Leszek Balcerowicz wraz z grupą ekspertów przygotował program transformacji gospodarczej. Wśród specjalistów ważną...

Strona 3 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>