Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Finanse publiczne - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse publiczne

Dochody budżetowe
To środki pieniężne pobierane przez państwo lub gminy od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz z...

Dochody budżetu gminy
To m.in.: 1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej...

Dochody budżetu powiatu
To m.in.: 1. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatów, 2. dotacje celowe z budżetu państwa na...

Dochody gminy
Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób...

Dochody JST
Nazywamy środki publiczne przekazywane bezpowrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych,...

Dochody powiatu
To m.in.: 1. udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku...

Dochody województwa
To m.in.: 1. udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa 2. subwencja ogólna 3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych...

Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych
Najczęściej wymienia się negatywne skutki deficytów, do których należą: - Przyspieszenie procesów inflacyjnych przez jego monetyzację...

Etymologia słowa budżet
Oto kilka przykładów: - Termin pochodzi od łacińskiego słowa ,,bułga” co tłumaczymy: torba do gromadzenia dochodów. -...

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
W Strassburgu 27 czerwca 1985 r. członkowie - państwa Rady Europejskiej -podpisali Europejską Kartę Samorządu...

Ewolucja budżetu w Polsce do roku 2001
i jego znaczenie na arenie międzynarodowej: - 1504 r., podczas obrad sejmu w Piotrkowie, następuje podział...

Funckej Skarbu Państwa
To: - kasjer - kontrola płynności, gromadzenie i wydatkowanie bankiera inwestowanie nadwyżki Z nadwyżki tej można...

Strona 2 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>