Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


fafiki.eu
zoolu.eu
www.eurotranspoland.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa - metody dochodowe
Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw często są określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego. Dochód ekonomiczny na...

Wynik finansowy
Określa różnicę pomiędzy przychodami pieniężnymi z całokształtu działalności a kosztami poniesionymi na tę działalność. W...

Wynik finansowy brutto
Ustala się uwzględniając do wyniku finansowego brutto na działalności gospodarczej wielkości dotyczących strat i zysków...

Wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej
Otrzymuje się go przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszone o...

Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa
Podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów...

Wynik finansowy netto
To : - zysk netto, który ustala się przyjmując zysk brutto zmniejszony obowiązkowe obciążenia; - strata...

Wynik finansowy z działalności operacyjnej
Ustala się jako różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi, a pozostałymi kosztami operacyjnymi.

Wynik finansowy ze sprzedaży
Ustala się jako różnicę między wielkością przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi, a kosztami...

Zalety i wady franchisingu
Wyróżniamy: Zalety umowy franchisingu dla dawcy: • zwiększenie możliwości ekspansji rynkowej • zmniejszenie ryzyka finansowego • obniżenie bieżących kosztów...

Zarządzanie gotówką
Wiele firm ponoszących zysk upada z powodu braku płynności finansowej. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo tego zdarzenia...

Zarządzanie należnościami
Kierowanie się zasadą minimalnego poziomu należności prowadzi do wzrostu rentowności zaangażowanego kapitału. Efektywna polityka kredytowania klientów...

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
W teorii i praktyce zarządzania panuje powszechna zgoda, iż wartość firmy dla akcjonariuszy określana...

Strona 8 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>