Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


klopsik.eu
fanzool.eu
zwierzatko.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse przedsiębiorstwa

Próg ilościowy w ujęciu wartościowym
To: BEP' = BEP x p przy czym: BEP = S / (p - Kz) gdzie: S -koszty stałe, p...

Prywatyzacja
Oznacza przechodzenie w gospodarce od własności państwowej do prywatnej przez sprzedaż mienia państwowego lub jego...

Prywatyzacja bezpośrednia
Ta forma prywatyzacji ma zastosowanie głównie przy małych i średnich przedsiębiorstwach i następuje poprzez sprzedaż,...

Prywatyzacja pośrednia
Składa się z dwóch etapów: W pierwszym etapie przedsiębiorstwo państwowe na wniosek samego przedsiębiorstwa lub jego...

Prywatyzacja przedsiębiorstw - państwowych
Polega na udostępnieniu akcji spółki osobom trzecim lub na dzierżawie osobom trzecim, bądź sprzedaży prywatnemu...

Przedmiot i zakres analizy finansowej
Pomocnym narzędziem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz kształtowania perspektywicznego jego rozwoju, staje się analiza działalności sporządzana...

Przedsiębiorstwo sprywatyzowane - zasady działania
Głównymi zasadami sprywatyzowanego przedsiębiorstwa są założenia: - za błędne decyzje w kierowaniu przedsiębiorstwem konsekwencje ponoszą prywatni...

Przejęcia
Można je odnieść do takich działań, w wyniku których następuje utrata kontroli nad firmą przez...

Przekształcenia własnościowe
Wyróżniamy: - prywatyzacja - zmiana stosunków własnościowych polegająca na udostępnieniu udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych, przekształcanych...

Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki
(CFPS) są obliczane jako wolne przepływy pieniężne (FCF) lub zysk netto wraz z amortyzacją, a...

Przyczyny prywatyzacji
Do motywów prywatyzacji zaliczyć możemy motyw: - efektywnościowy - podniesienie ekonomicznej sprawności, czyli efektywności przedsiębiorstw i...

Restrukturyzacja
To wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych etapach (fazach) cyklu życia przedsiębiorstwa,...

Strona 5 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>