Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.solidnybudynek.pl
treserzy.eu
izwierzaki.eu
www.eurotranspoland.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse przedsiębiorstwa

Model du Ponta
Ten szczególny przypadek analizy wskaźnikowej jest przydatny w pokazaniu, jak stopa zysku i rotacja aktywów...

Monitoring finansowy
Zintegrowany pakiet komputerowy pozwala śledzić, w jaki sposób podejmowane przez dyrektorów decyzje finansowe - np....

Należności i roszczenia
Dotyczą należności z tytułu dostaw, robót i usług. Są to sumy pieniężne, które należą się...

Narodowe Fundusze Inwestycyjne
Są jedną z form prywatyzacji. Prywatyzacja poprzez NFI opiera się na utworzonych w 1995r. Narodowych...

Optymalna partia zakupu
W polityce zakupów (sterowaniu zapasami) podstawowym zagadnieniem jest ustalenie optymalnej partii zakupu. Chodzi o to,...

Organizacja Non profit
Non-profit oznacza po prostu brak zysku. Tak więc, organizacje non-profit to organizacje mające inne cele...

Płynność finansowa
est to termin charakteryzujący zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych - płatnych w...

Podział prywatyzacji
Ze względu na jej wielkość : - mała prywatyzacja - polega na sprzedaży małych przedsiębiorstw np....

Podział wyniku finansowego
Podział wyniku finansowego może być realizowany poprzez 3 metody: 1. kalkulacyjną, 2. wynikową, 3. mieszaną. Metoda kalkulacyjna polega na...

Pojęcie finansów
Nauka o finansach zajmuje się ekonomiczną stroną gospodarowania pieniądzem przez wszystkie ogniwa finansów (państwo, samorządy...

Program restrukturyzcji
Jest to odmiana biznes planu, wskazuje niezbędna przedsięwzięcia hrmonogram wdrożenia, efekty jakich należy sięspodiewać.

Próg ilościowy w ujęciu ilościowym
To: BEP = S / (p - Kz) gdzie: S -koszty stałe, p -cena sprzedaży produktu, Kz -jednostkowy koszt...

Strona 4 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>