Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


zwierzakolandia.eu
rodowodowe.eu
www.chwilowka.biz.pl
tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse przedsiębiorstwa

Franczyza
Europejski Kodeks Etyki Franczyzy definiuje franczyzę jako „ system marketingu dóbr i/lub usług i/lub technologii,...

Fuzja
Oznacza takie połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorpcja jednej firmy przez drugą, następuje...

Idea franchisingu
Polega na zaoferowaniu odbiorcy kompleksowego modelu sprzedaży, wypracowanego na bazie doświadczeń, prób, analiz rynku, potrzeb...

Kapitał obrotowy
Termin kapitał obrotowy pochodzi od starego jankeskiego domokrążcy, który ładował swój wóz towarami i udawał...

Koszt kapitałów
Każdy element struktury kapitałowej przedsiębiorstwa charakteryzuje się innym kosztem. Z jednej strony bowiem struktura finansowa...

Koszt kapitału własnego
w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu...

Leasing
Jest to metoda finansowania inwestycji. Przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego (leasingodawcę) w celu oddania...

Market Value Added
(MVA) czyli rynkowa wartość dodana - pozwala ona ocenić proces tworzenia dodatkowej wartości dla akcjonariuszy...

Metoda degresywna
(amortyzacji) - metody te nazywane są metodami amortyzacji przyspieszonej; zakładają one, że przydatność obiektu majątku...

Metoda liniowa
(amortyzacji) zakłada, że eksploatowany obiekt majątku trwałego zużywa się równomiernie przez cały okres jego życia...

Metoda naturalna
(amortyzacji) uzależnia wysokość stawek amortyzacyjnych od pracy wykonanej w danym okresie przez dany obiekt majątku...

Metody wyceny wartości firmy
Szczegółowa klasyfikacja metody wyceny jest następująca: 1. Metody oparte na wycenie aktywów - majątkowe: a) metoda księgowa b)...

Strona 3 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>