Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Finanse przedsiębiorstwa - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Finanse przedsiębiorstwa

Forfaiting
To zakup należności terminowych, jakie powstają w rezultacie eksportu towarów i usług z wyłączeniem prawa...

Formy i klasyfikacja łączenia przedsiębiorstw
Procesy łączenia przedsiębiorstw możemy podzielić na: - fuzje - przejęcia - konsolidacje

Formy kapitału własnego
Może przybierać różną postać, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Kapitałem własnym jest więc fundusz...

Franchising
To całokształt współpracy podmiotów gospodarczych, z których jeden posiada kapitał (franchisobiorca), drugi zaś dysponuje sprawdzonymi...

Franchising bezpośredni
W przypadku franchisingu bezpośredniego (direct-unit franchising) umowa franchisingowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy franchisiodawcą i franchisobiorcą....

Franchising dystrybucyjny
Franchising dystrybucyjny (handlowy) charakteryzuje się tym, że franchisobiorca ogranicza swą działalność do sprzedaży określonych towarów...

Franchising konwersyjny
W przypadku franchisingu konwersyjnego (conversion franchising) franchisodawca włącza do swojego systemu franchisingowego podmioty gospodarcze działające...

Franchising międzynarodowy
Polega na tym, że franchisodawca rozszerza zakres działalności systemu franchisingowego poza terytorium swego kraju ojczystego....

Franchising mieszany
Na podstawie tych trzech form franchisingu: produkcyjnego, dystrybucyjnego, usługowego doszło do tworzenia dalszych, które są...

Franchising produkcyjny
Istota franchisingu produkcyjnego (przemysłowego) polega na tym, że franchisobiorca sam wytwarza określone towary według udostępnionej...

Franchising usługowy
Franchising usługowy ma miejsce wtedy, gdy franchisobiorca świadcząc usługi używa know-how, oznaczeń firmowych, znaku towarowego...

Franchising wielokrotny
W ramach franchisingu wielokrotnego (area franchising, multiple-unit franchising) franchisobiorca (area developer) uzyskuje wyłączność na tworzenie...

Strona 2 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>