Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


wyjątkowe pole dance studio w łodzi pole dance łódź nauka tańca na rurce - blacklips

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ekonomia

Sposoby prywatyzowania
Proces prywatyzacji odbywa się w Polsce według trzech głównych sposobów: - prywatyzacja bezpośrednia - poprzez likwidację...

Szkoła klasyczna
Szkoła klasyczna to szkoła myślenia ekonomicznego, posługującego się teorią makroekonomiczną, zakładającą, że gospodarka w długim...

Szkoła podażowa
Ekonomia podaży jest teorią makroekonomiczną podkreślającą większe znaczenie zarządzania podażą oraz znaczenia bodźców do pracy,...

Szkoła racjonalnych oczekiwań
Oczekiwania ludzi co do przyszłości w modelu makroekonomii określa się mianem „racjonalnych oczekiwań”. Stanowią one...

Własnośćpaństwowa a prywatna
Modele teoretyczne i doświadczenia 45 lat socjalizmu w Polsce wykazały, że jest to system nieefektywny....

Wybór ekonomiczny
Ograniczoność zasobów oraz nieograniczoność potrzeb, które można zaspokoić przy pomocy dóbr wytworzonych w danym momencie...

Wymiana
jest aktem otrzymania pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie czegoś w zamian. Aby mogła...

Zasada malejących przychodów
Mówi, że od pewnego poziomu nakładów danego czynnika, będącego w modelu zmienną, jego produkcyjność krańcowa...

Zasady racjonalnego działania
Mówią, że klient wybiera sam to, co dla niego najlepsze. Można tu też wyróżnić dwie...

Zjawisko rzadkości
Rzadkość jest stanem, w którym nasze chęci do posiadania określonych dóbr i korzystania z określonych...

Związek niepewności i ryzyka w gospodarce
Decyzje gospodarcze podejmowane są w warunkach niepewności, co zawsze związane jest z koniecznością ponoszenia ryzyka...

Strona 6 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>