Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.pfserver.pun.pl
telefon

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ekonomia

Problemy globalne
Określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy,...

Przedmiot ekonomii
Przedmiotem ekonomii jest analiza procesów gospodarczych, opis kategorii (towar, rynek, pieniądz, podaż...) i zjawisk...

Przedsiębiorczość wg Kenta
Jest procesem samoniszczącym; nowe pomysły przyciągają olbrzymie stado imitatorów, którzy nasycają rynek, eliminując wszelkie krótkookresowe...

Przedsiębiorczość wg Petera Druckera
Jest cechą, sposobem zachowania się przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, pod którą rozumie się gotowość i zdolność...

Racjonalny wybór konsumenta
Model decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się...

Reprywatyzacja
Z prywatyzacją wiąże się również pojęcie reprywatyzacji, czyli operacji zwrotu bezprawnie zagarniętego mienia w czasach...

Rodzaje rynku
Podział: 1. Ze względu na rodzaj wymienialnych towarów - rynek dóbr konsumpcyjnych - rynek pracy - rynek ziemi - rynek...

Rodzaje wahań w gospodarce
Wtróżniamy: Trend – przejaw długookresowej zmiany w górę lub w dół jakieś zmiennej ekonomicznej np. PNB....

Rozwój systemu bankowego w Polsce
W gospodarce centralnie planowanej pieniądz służył do rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Nie istniał rynek pieniężny a...

Rynek hipoteczny
Jest zorganizowany dwusegmentowo. Banki hipoteczne i inne instytucje udzielające kredytów hipotecznych (mogą to być banki...

Rynek przedsiębiorstw
Składa się ze wszystkich jednostek gospodarczych i organizacji, które nabywają dobra i usługi by wykorzystać...

Rzadkość
Jest wynikiem zależności między zapotrzebowaniem ludzi na dobra (zapotrzebowaniem potencjalnym) a ograniczonymi zdolnościami wytworzenia tych...

Strona 5 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>