Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.gabinety-stomatologiczne.info.pl
fotografia w serwisie fotoaukcje.pl - zdjęcia, fotografie, obrazy, fotki. aparaty fotograficzne, obiektywy, kamery, akcesoria. krajobraz aukcje fotograficzne.
Zobacz gotowe biznes plany Tylko trafne linki

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Ekonomia

Joseph Schumpeter o innowacjach
Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o: 1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów...

Keynes
J.M. Keynes zbudował nową teorię makroekonomiczną opartą na fundamentalnym twierdzeniu, że podaż produkcji (poziom wytwarzanego...

Koniunktura makroekonomiczna
Jest to opis makroekonomicznego stanu gospodarki. Do tych opisów służą wskaźniki: poziomu PKB, inflacji, bezrobocia, inwestycji. PKB...

Konkurencja doskonała
Jest to rynek składający się z licznych sprzedawców i nabywców kupujących identyczny produkt, taki, że...

Konkurencyjność
To proces, przy pomocy którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych interesów próbują przedstawić korzystniejsze...

Koszt alternatywny
Lub też koszt decyzji wyboru, koszt utraconych możliwości) to koszt, który ponosimy, wybierając daną możliwość;...

Krzywa możliwości produkcyjnych
Zwana również krzywą transformacji, to graficzne przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr, przy wykorzystaniu...

Krzywa ograniczenia budżetowego
Inaczej ścieżka cen, to graficzna ilustracja zbioru wszystkich kombinacji dóbr, jakie konsument może nabyć przy...

Liberalizacja rynku
Zakłada odejście od silnej roli państwa, które ma tylko zapewniać bezpieczeństwo, a gospodarka da sobie...

Makroekonomia
Jest nauką, która zajmuje się współzależnościami w gospodarce jako całości. Podstawowym zjawiskiem, które bada ekonomia,...

Mechanizm rynkowy
To wzajemne oddziaływanie na siebie podaży dóbr i zgłaszanego popytu na nie.

Mezoekonomia
Przedmiotem badań mezoekonomii są: - Gospodarka regionalna - Badanie funkcjonowania poszczególnych działów sektorów gospodarki - Badanie zachowania ekonomicznego...

Strona 3 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>