Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Bankowość - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Bankowość

Przyczyny inflacji
Podstawowe to: - inflacja ciągniona przez popyt; - inflacja pchana przez koszty; - nadmierna podaż pieniądza. - polityka pieniężna...

Reguła maksymalnego obciążenia
Z jednej strony uwzględnia terminy płatności pasywów, (czyli maksymalne obciążenie), z drugiej jednak – zwraca...

Reguła osadu we wkładach
Sformułowana została przez Adolfa Wagnera. Reguła „osadu we wkładach" uwzględnia istnienie możliwości prolongaty wkładów na...

Reguła przesunięć
Jest to możliwość wykorzystania dla zapewnienia płynności banku aktywów, których termin likwidacji jeszcze nie nastąpił,...

REPO
(ang. repurchase agreement), czyli operacje warunkowego zakupu, polegają na warunkowym zakupie przez bank centralny (NBP)...

Rezerwa obowiązkowa
Jest instrumentem polityki pieniężnej pozwalającym na: - sterowanie płynnością przez bank centralny, - ograniczanie podaży pieniądza wywołującej...

Rodzaje hipotek
Banki mogą żądać ustanowienia hipoteki: – zwykłej - zastosowanej do już udzielonych kredytów, wniosek o...

Rodzaje inforacji
Możemy wyróżnić następujące rodzaje inflacji: - pełzająca (do 5 %); - krocząca ( powyżej 5 % do...

Rodzaje kart płatniczych
Podstawowe rodzaje to: - karta debetowa - karta płatnicza, za pomocą której dokonuje się płatności do...

Rodzaje kredytów
Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są: 1. okres kredytowania, 2. formy...

Rodzaje operacji bankowych
Wszystkie operacje bankowe możemy sklasyfikować według następujących kryteriów: a)ze względu na rodzaj podmiotów: - własne - klientów -...

Rola banku centralnego
To: - podmiot polityki gospodarczej – określa i realizuje politykę pieniężną w tym walutową oraz kształtuje...

Strona 9 z 13
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>