Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Bankowość - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Bankowość

Operacje bankowe
Każdy z nas z pewnością miał już do czynienia z operacjami bankowymi, które można określić...

Operacje bankowe bierne
Operacje bierne polegają miedzy innymi na gromadzeniu przez bank wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych...

Operacje bankowe pośredniczące
Operacje pośredniczące to wszelkie czynności wykonywane na zlecenie klientów, należy do nich prowadzenie rachunków bankowych,...

Operacje na rynku międzybankowym
Lokaty: - Overnight (O/N) - termin jednodniowy. Bank pożyczający otrzymuje je w dniu zawarcia transakcji, a...

Operacje otwartego rynku
To 1) podstawowa forma interweniowania banku centralnego na rynku pieniężnym 2) instrumenty bezpośredniego oddziaływania banku centralnego: a) na...

Operacje otwartego rynku
Wyróżniamy: I. operacje warunkowe (krótkoterminowe) a) operacje warunkowego zakupu b) operacje warunkowej sprzedaży II. operacje bezwarunkowe a) operacje bezwarunkowego zakupu c)...

Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego
Rodzaj operacji otwartego rynku polegających na dokonywaniu przez bank centralny kupna (ang. outright purchase) lub...

Operacje otwartego rynku typu warunkowego
Jeden z rodzajów operacji otwartego rynku, których przedmiotem są na ogół skarbowe papiery dłużne (w...

Operacje pożyczkowe
Pożyczki na różne terminy: O/N – overnight, pożyczkobiorca otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia umowy i zwraca...

Operacje Repo
Operacje warunkowego zakupu polegające na warunkowym zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych....

Operacje repo
Polegają na tym, że Bank centralny kupuje papiery wartościowe od Banków Komercyjnych zobowiązując się do...

Operacje reverse repo
Polegają na tym, że Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe Bankom Komercyjnym zobowiązując je do ich...

Strona 7 z 13
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>