Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Bankowość - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Bankowość

Kredyty obrotowe
To kredyty przeznaczone na bieżące potrzeby związane z prowadzona działalnością gospodarczą np. zakup towarów czy...

Kryteria klasyfikacji kredytów
To: - przedmiot kredytu, - okresu kredytowania, - podmiot finansowania, - forma kredytu, - sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, - waluta kredytu.

Linia kredytowa
To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy. Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny,...

List zastawny
Jest papierem wartościowym opiewającym na wierzytelność (tj. prawo do otrzymania określonej sumy pieniężnej według ustalonych...

Lokata
Są to środki pieniężne klientów banku zgromadzone na rachunkach lokat. Na rachunkach tych klienci...

Mechanizm działania stopy rezerwy obowiązkowej
Jeżeli istnieje zbyt szybka podaż pieniądza należy ją zahamować. Wówczas Bank Centralny będzie podnosił wysokość...

Najważniejsze kanały dystrybucji produktów bankowych
To m.in.: 1. sieć placówek bankowych 2. pośrednicy finansowi 3. producenci i sprzedawcy kredytowych towarów 4. agenci ubezpieczeniowi Powyższe...

Niemiecko-jakoński model systemu bankowego
Główną rolę odgrywają w nim banki komercyjne, od których uzależnione jest przedsiębiorstwo. Świadczą szeroką gamę usług,...

Niezależność banku centralnego
Przekształcenie gospodarki centralnie sterowanej w gospodarkę rynkową wymagało nowego usytuowania banku centralnego w strukturze naczelnych...

Niezależność banku centralnego
Przesłanki niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP): - fiducjarny charakter współczesnego pieniądza - niezależny bank centralny jest...

Obligacja
Jest papierem wartościowym o charakterze kredytowo – lokacyjnym, stanowi zobowiązanie emitenta wobec każdego kolejnego jej...

Obligacje
Zawierają zobowiązanie emitującego ją banku do wypłacenia w określonym terminie nominalnej kwoty obligacji oraz odsetek...

Strona 6 z 13
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>