Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Bankowość - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Bankowość

Formy pieniądza
Pieniądz możemy podzielić na: - towarowy - metalowy (kruszcowy) - monetarny - papierowy - elektroniczny - plastikowy

Funkcje banku centralnego
To: - emisyjna - kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej - zarządzanie rezerwami dewizowymi - określanie form i zasad rozliczeń...

Funkcje kredytu
Kredyt spełnia funkcję: 1. Emisyjną, 2. Stymulacyjną, 3. Dochodową, 4. Restrukturyzacyjną. Funkcja emisyjna, czyli kreacja pieniądza realizowana jest przez...

Funkcje NBP
W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako: •...

Funkcje pieniądza
Pieniądz pełni cztery podstawowe funkcje: - środka wymiany (środek cyrkulacji) - środka płatniczego - środka tezauryzacji - miernika wartości

Główne źródła dochodów banku
To: - odsetki od kredytów; - prowizje i opłaty od prowizji bankowych; - dochody z obrotów papierami wartościowymi; -...

Granica obiegu listów zastawnych
Jest to stosunek łącznej kwoty nominalnych wartości znajdujących się w obrocie listów zastawnych banku hipotecznego...

Historia bankowości i banków w Polsce
Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w...

Historia banków centralnych
Sama nazwa „bank” pochodzi od włoskiego słowa banco – oznaczającego kontuar czy ławkę. Pierwsze operacje...

Historia pieniądza i kredytu
Historia kredytu powiązana jest z historią pieniądza, gdyż najefektywniejszy sposób udzielania kredytu występuje w gospodarce...

Inflacja
To: - wzrost poziomu cen krajowych towarów i usług; - występowanie nadwyżek popytu do podaży towarów; - wzrost...

Innowacje produktowe we współczesnej bankowości
Nowoczesne produkty bankowe to m.in: - karty płatnicze i usługi bankomatowe (w tym bankomaty wielofunkcyjne), - home...

Strona 3 z 13
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>