Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Bankowość - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


swiateczny.edu.pl
etieny.edu.pl
jogle.edu.pl
pozycjonowanie zagraniczne

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Bankowość

Bony kasowe
Są papierami wartościowymi emitowanymi przez banki. Są one denominowane w okrągłych kwotach z terminem wykupienia...

Cechy banku centralnego
Jako bank banków, Bank Centralny jest: 1. odpowiedzialny za sprawne zorganizowanie funkcjonowania banków komercyjnych 2. to instytucja...

Cechy kredytu
Podstawowe cechy kredytu to: - Celowość, oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia, - Zwrotność,...

Cechy pieniądza
Pieniądz musi być: - powszechnie akceptowany; - łatwo przenośny, pieniądze nie mogą być ciężkie i duże objętościowo; -...

Certyfikaty depozytowe
Są to instrumenty kredytowe wystawiane przez bank, określające wysokość, termin zapadalności i stopę procentową. Certyfikaty...

Czym jest kredyt hipoteczny
Są kredytami średnioterminowymi lub długoterminowymi przeznaczone na cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże granicę...

Czynne operacje bankowe
Polegają na wykorzystaniu zgromadzonych środków do udzielania różnych kredytów i lokowania ich w korzystnych przedsięwzięciach....

Dług państwa
Może być: • Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania...

Deflacja
Jest to zjawisko przeciwstawne inflacji, polegające na obniżeniu się ogólnego poziomu cen dóbr i usług,...

Depozyty bieżące
To środki pieniężne klientów banku zgromadzone na rachunkach bieżących (podstawowych) i pomocniczych. Są one zdeponowane...

Depozyty oszczędnościowe
ta kategoria depozytów przypomina nieco kategorię depozytów terminowych i oznacza, że są to środki zgromadzone...

Działalność kredytowa banku
Jest dla banków podstawowym źródłem dochodu i finansowo najkorzystniejszą formą zarobkowania, lecz...

Strona 2 z 13
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>