Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Badania marketingowe

Jakościowe badania martketingowe
Badania, których zasadniczym zadaniem jest wyjaśnienie, dlaczego tak a nie inaczej postępują badane podmioty, najczęściej...

Klasyfikacja badań marketingowych
ze względu na czas trwania badania Badania ciągłe są prowadzone na danej (lub podobnej) próbce przez...

Klasyfikacja badań marketingowych 2
ze względu na rodzaj poszukiwanych informacji Badania ilościowe służą do tworzenia statystyk, polegają na używaniu technik...

Koncepcja pięciu S
To: Synergy – synergia objawiająca się wspólnym wysiłkiem grupy, dającym w efekcie wiele informacji. Snowballing – efekt...

Metody analizy marketingowej
Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte wykorzystania. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania...

Pytania otwarte
Pytania te są użyteczne w następujących sytuacjach: - jako wprowadzenie do badania albo konkretnego tematu - kiedy...

Rodzaje badań marketingowych
To: 1. badanie reklamy 2. badanie ekonomiczne (studiuje się ceny, lokalizację zakładów, bada się systemy informacyjne) 3. badania...

Segment rynku w badaniach marketingowych
Powinien być: 1. mierzalny - tzn. Umożliwiać uzyskanie niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów, 2. dostępny dla...

Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych
Zapewnić mogą: - jasno zdefiniowany cel badania - kompetencje zespołu badanego - przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora -...

Techniki projekcyjne
Używane są wówczas gdy istnieje obawa, że respondenci nie będą mogli lub chcieli odpowiadać na...

Zasady budowy kwestionariusza
To: - pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć - pytania powinny być zrozumiałe, jasne...

Strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>