Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Analiza rynku - Definicje - Referat

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


sprawdź moją stronę
grudniowy.edu.pl
trzydni.edu.pl
etieny.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Analiza rynku

Elementy wzorcowej analizy rynku
To: - Wprowadzenie – temat analizy. - Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich. - Prognoza makroekonomiczna na lata...

Etapy budowy kwestionariusza
To: 1. określenie typu poszukiwanych informacji 2. wybór rodzaju kwestionariusza 3. opracowanie zawartości treściowej pytań 4. analiza form odpowiedzi 5....

Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych
Rozpoznawcze: - definiowanie problemów jest bardziej szczegółowe - sugerowanie hipotez, które potem mogą być weryfikowane przez badania...

Macierz oceny produktu
Analiza za pomocą tej macierzy jest dokonywana w podobny sposób jak w macierzy oceny rynku....

Pytania otwarte
Pytania te są użyteczne w następujących sytuacjach: - jako wprowadzenie do badania albo konkretnego tematu - kiedy...

Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych
Zapewnić mogą: - jasno zdefiniowany cel badania - kompetencje zespołu badanego - przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora -...

Techniki projekcyjne
Używane są wówczas gdy istnieje obawa, że respondenci nie będą mogli lub chcieli odpowiadać na...

Trzy poziomy analizy rynku
To: - na potrzeby centrum gospodarczego - w skali makroekonomicznej. Są to badania rozwoju lub regresu...

Typowa analiza rynku
Cel analizy rynku: rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania...

Zakres analizy rynku
Zakres analizy: 1) jakościowej: - określenie rodzaju konsumentów oraz ich potrzeb, preferencji i motywów zachowań rynkowych; - wyodrębnienie...

Zasady analizy rynku
To: 1. Powszechność – udział wszystkich podmiotów rynkowych w tej analizie. 2. Kompleksowość – wszystkie procesy powstające...

Zasady budowy kwestionariusza
To: - pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć - pytania powinny być zrozumiałe, jasne...

Strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>