Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Dominanta (moda)


Dominanta (moda) - to wartość cech, które występują najczęściej (jest typowa):

- szereg szczegółowy - wartość występująca najczęściej
- szereg rozdzielczy dla cechy skokowej - wartość o największej liczebności
- szereg rozdzielczy  dla cechy ciągłej - wartość leżąca w przedziale o największej liczebności.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Analiza szeregu szczegółowego - zadania ze statystyki z rozwiązaniami - Przykładowe zadanie ze statystyki dotyczące analizy... [Liczba stron: 7]
Ściąga ze statystyki - Opracowanie w formie ściągi, a w... [Liczba stron: 2]
Wzory z podstaw statystyki - Zestaw wzorów z podstaw statystyki, min.:... [Liczba stron: 7]
Analiza struktury - wzory - Zestaw wzorów dotyczących analizy struktury i... [Liczba stron: 7]
Praktyczne podstawy statystyki - zagadnienia i zadania z rozwiązaniami - Opracowanie zawiera podstawowe zagadnienia ze statystyki,... [Liczba stron: 15]


Kolejny temat to Rozkład empiryczny badanej cechy:

Nazywamy przyporządkowanie kolejnym wartościom cechy, odpowiadającym im liczebnościom. Szereg rozdzielczy dla cechy ilościowej to właśnie tabelaryczna forma przedstawienia rozkładu empirycznego badanej cechy zbiorowości statystycznej.
(...)