Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych


Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych - To:
- badaniu poddane jest jednocześnie więcej niż jedna osoba
- uczestnicy dyskusji grupowej spotykają się po raz pierwszy właśnie w czasie zorganizowanego dla celów badawczych spotkanie
- inicjowane są interakcje, postawy wobec nakreślonych zagadnień, problemów, które są znamienne dla zjawiska określonego jako tzw. Dynamika grupowa
- informacje pozyskiwane w trakcie wywiadów grupowych mają charakter jakościowy
- moderowanie dyskusji poprzez koncentrowanie się na problemie
- wzajemne, ciągłe oddziaływanie na siebie uczestników, których wypowiedzi stymulują zachowania, opinie pozostałych osób.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Cechy społeczeństwa rynkowego - Skład referatu: przemiany w gospodarce i... [Liczba stron: 10]
Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test) - Zbiór ponad 140 pytań testowo-uzupełnieniowych na... [Liczba stron: 11]
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie - Opracowanie teoretyczne, a w nim definicje,... [Liczba stron: 34]
Ściąga z zarządzania kadrami - Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały,... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych:

Zapewnić mogą:

- jasno zdefiniowany cel badania
- kompetencje zespołu badanego
- przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora
- homogeniczność grupy – uwzględnia jednorodność
- sposób rekrutacji respondentów
- odpowiednia atmosfera stworzona w czasie sesji
- profesjonalna analiza i interpretacja zebranych w toku wywiadu danych.
(...)