Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych


Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych - Rozpoznawcze:
- definiowanie problemów jest bardziej szczegółowe
- sugerowanie hipotez, które potem mogą być weryfikowane przez badania ilościowe
- generowanie nowego produktu, usługi
- przetestowanie ustrukturalizowanego kwestionariusza

Orientujące:
- poznanie słownictwa konsumenta
- oswojenie badacza z nowym środowiskiem potrzeb, satysfakcji i problemów, fenomenologiczne – clinical
- dotarcie do istoty sprawy, której nie dałoby się poznać innymi metodami

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych:

To:
- badaniu poddane jest jednocześnie więcej niż jedna osoba
- uczestnicy dyskusji grupowej spotykają się po raz pierwszy właśnie w czasie zorganizowanego dla celów badawczych spotkanie
- inicjowane są interakcje, postawy wobec nakreślonych zagadnień, problemów, które są znamienne dla zjawiska określonego jako tzw. Dynamika grupowa
- informacje pozyskiwane w... (...)