Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.ekonom.info

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Dane w badaniach marketingowych


Dane w badaniach marketingowych - Wyróżniamy:

Dane pierwotne – dane zbierane specjalnie w celu rozwiązania danego problemu najczęściej w wyniku badań terenowych, przy użyciu technik obserwacyjnych, wywiadów, ankiet, testów.

Dane wtórne – istnieją już w momencie projektowania badania, są wynikiem pomiarów pierwotnych lub wtórnych przeprowadzonych uprzednio przez określone osoby lub instytucje do innych celów.

Dane wewnętrzne
- ze sprzedaży produktów według lini produktów, obszaru geograficznego, typu klienta
- rodzaje płatności dokonywanych przez klientów
- zyski bądź straty w sprzedaży różnych linii produktów, w różnych obszarach, dla różnych klientów
- zapasy poszczególnych produktów w poszczególnych magazynach
- koszty – stałe, zmienne, dostawy, produkcja, sprzedaż wyrobów.

Dane zewnętrzne
- publikacje książkowe i czasopiśmiennicze
- przeglądy bibliograficzne i dokumentacyjne – informatory, słowniki, encyklopedie
- wydawnictwa statystyczne – roczniki, biuletyny, informatory statystyczne (centralne, branżowe, resortowe)
- opracowania naukowe placówek naukowo-badawczych instytucji badań rynku, laboratoriów branżowych, ośrodków badawczo-rozwojowych
- strony internetowe.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Zalety badań wtórnych:

To m.in.:

- są podstawą do prowadzenia bardziej rozbudowanych projektów badawczych
- są zwykle stosunkowo tanie
- przeprowadzenie ich nie wymaga dużo czasu
- wyniki analiz można szybko zweryfikować w praktyce
- są wyjątkowo użyteczne zapoznawania się z problemem generowania  pomysłów , co może ułatwić formułowanie  i... (...)