Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Hipermarkety


Hipermarkety - Wielkie jednostki detaliczne o niskich kosztach i ograniczonym zakresie usług oferowanych klientom. Zaspokajają szerszy zakres potrzeb konsumentów niż supermarkety. Do szerokiego zakresu sprzedawanych artykułów dochodzą świadczenia różnorakich usług, jak pralnie, punkty naprawy obuwia, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, apteki, poczta i często biura podróży.

Mają powierzchnię, conajmniej dwukrotnie większą niż supermarkety a ich asortyment jest czterokrotnie szerszy. Mają możliwość obniżenia marży a przez to i ceny sprzedawanych towarów. Są one głównie zlokalizowane na peryferiach miast, w pobliżu wielkich osiedli.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
929Etyka w relacji z konkurencją - Skład pracy: definicja konkurencji gospodarczej, jej... [Liczba stron: 10]


Kolejny temat to Opakowania:

Opakowanie pozwala na identyfikację danego produktu, umożliwia jego rozróżnienie wśród tysięcy innych produktów. Zapobiega także zastąpieniu danego produktu towarem konkurencyjnym. Nośność informacyjna opakowania ma ogromne znaczenie dla konsumenta i finalnego użytkownika danego produktu. Jest ono nośnikiem promocji i jej środkiem. Umieszcza się na nim informacje o produkcie, apele reklamowe, znaki... (...)