Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Masz gabinet? kosmetyczny Sprawdź https://www.akademiaversum.pl szkolenia dla kosmetyczek.
skrypt taki jak allegro, w sosknałej cenie phpaukcje.pl wersjallegro skrypta pro. skrypt sklepu internetowego
How are money lenders different from loansharks

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Amortyzacja jako koszt


Amortyzacja jako koszt - Odpis amortyzacyjny to koszty z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego.

Amortyzacja to część zysku, którą pokrywa odpis amortyzacyjny. Zasady:
1. Jeżeli EBITD = odpisowi amortyzacyjnemu, to amortyzacja = odpisowi amortyzacyjnemu.
2. Jeżeli EBITD > od odpisu amortyzacyjnego, to amortyzacja = odpisowi amortyzacyjnemu.
3. Jeżeli EBITD < od odpisu amortyzacyjnego, to amortyzacja = EBITD.

Amortyzacja to część zysku operacyjnego brutto, która obligatoryjnie powstaje w spółce stanowiąc jej źródło finansowe.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Analiza wrażliwości:

Analizę wrażliwości przeprowadza się, podobnie jak analizę progu rentowności na etapie podejmowania decyzji. Jej podstawa jest opracowanie optymistycznego
i pesymistycznego wariantu zmian warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób na poziom elementów obliczeniowych progu rentowności. W badaniach można uwzględnić zmianę jednego czynnika (np. ceny) przy innych zmienionych lub... (...)