Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Amortyzacja jako koszt


Amortyzacja jako koszt - Odpis amortyzacyjny to koszty z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego.

Amortyzacja to część zysku, którą pokrywa odpis amortyzacyjny. Zasady:
1. Jeżeli EBITD = odpisowi amortyzacyjnemu, to amortyzacja = odpisowi amortyzacyjnemu.
2. Jeżeli EBITD > od odpisu amortyzacyjnego, to amortyzacja = odpisowi amortyzacyjnemu.
3. Jeżeli EBITD < od odpisu amortyzacyjnego, to amortyzacja = EBITD.

Amortyzacja to część zysku operacyjnego brutto, która obligatoryjnie powstaje w spółce stanowiąc jej źródło finansowe.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Amortyzacja - metody amortyzacji z wyjaśnieniem
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład opracowania: definicja amortyzacji, metody amortyzacji... [Liczba stron: 5]
Biznes plan salonu fryzjerskiego i kosmetycznego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład biznes planu: profil i zakres... [Liczba stron: 33]
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów... [Liczba stron: 20]
Podstawy mikroekonomii - wykłady
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby,... [Liczba stron: 33]
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Opracowanie omawia zagadnienia na zasadzie definicji,... [Liczba stron: 10]


Kolejny temat to Analiza wrażliwości:

Analizę wrażliwości przeprowadza się, podobnie jak analizę progu rentowności na etapie podejmowania decyzji. Jej podstawa jest opracowanie optymistycznego
i pesymistycznego wariantu zmian warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób na poziom elementów obliczeniowych progu rentowności. W badaniach można uwzględnić zmianę jednego czynnika (np. ceny) przy innych zmienionych lub... (...)