Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Akcje


Akcje - To papiery wartościowe emitowane przez spółki w celu zdobycia kapitału. Kupując akcje stajemy się współwłaścicielami majątku spółki-emitenta. Zyskujemy tym samym, m.in., prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach wypracowanych przez przedsiębiorstwo.

Aby kupować i sprzedawać akcje trzeba posiadać rachunek inwestycyjny w jednym z biur maklerskich.

Aby dokonać zakupu akcji, należy wystawić zlecenie kupna, wskazując nazwę papieru wartościowego (nazwę spółki, której akcje chcemy kupić), liczbę akcji, termin ważności zlecenia oraz cenę po jakiej gotowi jesteśmy kupić akcje.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Czynne operacje banku komercyjnego - Skład opracowania: rodzaje operacji bankowych, operacje... [Liczba stron: 17]
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja... [Liczba stron: 18]
Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność... [Liczba stron: 17]
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa - Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów... [Liczba stron: 20]
Papiery wartościowe - akcje i obligacje - Skład opracowania: definicja paprierów wartościowych, omówienie... [Liczba stron: 9]


Kolejny temat to Marketing polityczny:

Jest jednym z podstawowych składników systemów demokratycznych we współczesnym świecie. Po raz pierwszy został zastosowany w prezydenckiej kampanii wyborczej przez sztab wyborczy generała D.D. Eisenhowera w 1952 roku. Kampanię prezydencką generała prowadziły agencje reklamowe BBDO (Batten, Barton, Durstin i Osborne) i Thomas Rosses Jr. z agencji Ted Bates.