Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


mój link
www.mieszkanie.biz.pl
www.narutozkonoha-gakure.pun.pl
telefon

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


AIDA - Attention Interest Desire Action


AIDA - Attention Interest Desire Action - Model AIDA, (jest to skrót pierwszych liter angielskich słów Attention-Interest-Desire-Action) w języku polskim oznacza:

- zwrócić uwagę (na produkt, firmę, markę)
- zainteresować (produktem, firmą, marką)
- wywołać pragnienie (chęć zakupu)
- pobudzić działanie (zakup)

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Reengineering w zarządzaniu:

To jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania. Sformułowana przez Michaela Hammer’a i Jamesa Champy w roku 1990. Książka autorów stanowi podstawowe dzieło propagujące filozofie i metodologie reengineeringu, a także informuje o pierwszych wdrożeniach do praktyki i trudnościach z tym związanych.

Reengineering, a ściślej Business Proces Reengineering (BPR)... (...)